Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Singapore hết bao nhiêu?

Nội dung bài viết

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Singapore là bao nhiêu? Doanh nghiệp phải chịu chi phí chính thức theo bảng phí Nhà nước và chi phí dịch vụ cho đại diện sở hữu trí tuệ (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ). Tổng chi phí sẽ rất khác nhau theo từng trường hợp. Sblaw.vn trân trọng giới thiệu về dịch vụ đăng ký tại Cộng hòa Singapore như sau:

Các câu hỏi liên quan tới đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Đơn nhãn hiệu được xử lý như thế nào, thời hạn là bao lâu?

IPOS sẽ xét nghiệm hình thức đơn nhãn hiệu. Sau khi đáp ứng yêu cầu về hình thức, nhãn hiệu sẽ được xét nghiệm về nội dung xem có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật hay không.

Thời hạn xét nghiệm đơn thông thường trên 14 tháng kể từ ngày nộp đơn hợp lệ.

Những đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sẽ được công bố trên Công báo để bên thứ ba có thể phản đối và sau thời hạn công bố mà không có ai phản đối đơn hoặc nếu có nhưng kết quả cuối cùng cho thấy nhãn hiệu vẫn được bảo hộ thì IPOS sẽ cấp Giấy đăng ký cho nhãn hiệu.

Có thể khiếu nại quyết đinh của cơ quan đăng ký nhãn hiệu không?

CÓ. Nếu không bằng lòng với quyết định của cơ quan đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp có thể khiếu nại theo trình tự lên người đứng đầu bộ phận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Singapore.

Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Singapore hết bao nhiêu
Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Singapore hết bao nhiêu

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu hàng hóa

1.Thời hạn hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là bao nhiêu năm?

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Singapore có hiệu lực là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm với điều kiện chủ sở hữu nộp đơn gia hạn và lệ phí duy trì hiệu lực đúng hạn.

2.Chủ sở hữu phải nộp đơn gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu khi nào?

Trong vòng từ 2 đến 3 tháng trước khi hết hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu phải nộp đơn xin gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu kèm theo lệ phí gia hạn. Lệ phí duy trì hiệu lực là 250 hoặc 270 đô la Singapore (tùy thuộc đăng ký điện tử hay đăng ký thông thường).

Nếu lệ phí duy trì hiệu lực không được trả đúng hạn thì đăn gký nhãn hiệu hàng hóa sẽ mất hiệu lực. Tuy nhiên, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết hạn đăng ký, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có thể nộp lệ phí phục hồi hiệu lực bằng cách nộp đơn phục hồi hiệu lực kèm theo phí gia hạn và phí phục hồi hiệu lực là 150 đô la Singapore.

Để chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cần phải làm gì?

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đói với đơn nhãn hiệu đang trong thời gian xử lý đơn hoặc nhãn hiệu đang có hiệu lực phải được ghi nhận tại Cơ quan đăng ký thì mới có giá trị pháp lý. Đạo luật nhãn hiệu hàng hóa quy định chủ sở hữu mới có nghĩa vụ đăng ký việc chuyển nhượng. Việc sửa đổi tên chủ sở hữu được thực hiện kèm theo lệ phí 80 đô la Singapore.

Trong trường hợp ký hợp đồng li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký, hợp đồng li-xăng cũng phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kèm theo lệ phí là 60 đô la Singapore cho một nhãn hiệu.

Có thể thay đổi các thông tin/ chi tiết liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký không?

CÓ. Việc sửa đổi có thể thực hiện bằng cách khai vào những mẫu đơn nhất định và nộp một khoản lệ phí tùy theo từng trường hợp.

Hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy bỏ không?

CÓ. Bất cứ một ai quan tâm cũng có thể làm đơn yêu cầu xem xét lại hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Đơn được nộp kèm theo lệ phí 400 đôla Singapore.

 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị hủy bỏ vì những lý do sau:
 • Nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 5 năm sau khi đăng ký;
 • Nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tục mà không có lý do chính đáng;
 • Nhãn hiệu hàng hóa đã trở thành tên gọi thông thường của sản phẩm;
 • Nhãn hiệu hàng hóa được dùng theo cách thức gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, chất lượng hàng hóa, về chỉ dẫn địa lý của hàng hóa/dịch vụ.
 • Nhãn hiệu hàng hóa cũng có thể bị hủy bỏ nếu vi phạm quy định Luật nhãn hiệu hàng hóa, vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ trước, hoặc nhãn hiệu được đăng ký do nhầm lẫn hoặc mạo danh trong quá trình đăng ký.

Các bên quan tâm có thể yêu cầu hủy bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu trong vòng 7 năm kể từ ngày đăng ký có hiệu lực. Trong trường hợp nhãn hiệu được đăng ký trái với trật tự đạo đức xã hội thì thời hạn hủy bỏ nhãn hiệu không bị giới hạn.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Singapore

SBLaw là Đại diện Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận theo Quyết định số 417/QĐ-SHTT. S&B Law có mạng lưới đối tác rất lớn, là các công ty luật và các đại diện sở hữu trí tuệ tại Singapore và có thể hỗ trợ khách hàng các dịch vụ sau:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Singapore.
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Singapore.
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Singapore.
 • Tham gia đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu với nhãn hiệu được bảo hộ tại Singapore.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan