ĐĂNG KÝ GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, hiện công ty tôi cần thực hiện thủ tục Đăng ký giám định tổn thất bảo hiểm cho công ty môi giới bảo hiểm. Cho hỏi, liệu bên Công ty luật SB Law có thể hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này không? Xin cám ơn sự hợp tác của Quý công ty.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Ý KIẾN SƠ BỘ

 • Điều kiện bổ sung Hoạt động Phụ trợ bảo hiểm

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Theo đó, Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản khi muốn thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm muốn đăng ký mở rộng phạm vi hoạt động của công ty môi giới bảo hiểm với ngành nghề Phụ trợ bảo hiểm cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Vốn chủ sở hữu tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất không thấp hơn mức vốn pháp định được quy định:
  • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam;
 • Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam.
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với tổng số tiền từ 400 triệu đồng trở lên trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Người đứng đầu bộ phận nghiệp vụ bảo hiểm đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận đáp ứng tiêu chuẩn tại Điều 30 Nghị định 73/2016/NĐ-CP, bao gồm:
  • Các tiêu chuẩn chung của người quản lý doanh nghiệp quy định tại Điều 26 Nghị định này.
  • Có bằng đại học hoặc trên đại học.
  • Có bằng cấp hoặc chứng chỉ đào tạo về bảo hiểm phù hợpvới lĩnh vực phụ trách do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong và ngoài nước cấp.
  • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm hoặc lĩnh vực chuyên môn dự kiến đảm nhiệm.
  • Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:
 • Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thực hiện do cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp ở trong nước hoặc ở nước ngoài cấp.
 • Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại.

Điều 259 Luật thương mại quy định tiêu chuẩn Giám định viên như sau:

 • Có trình độ đại học hoặc cao đẳng phù hợp với yêu cầu của lĩnh vực giám định;
 • Có chứng chỉ chuyên môn về lĩnh vực giám định trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ chuyên môn;
 • Có ít nhất ba năm công tác trong lĩnh vực giám định hàng hoá, dịch vụ.

Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về tuân thủ pháp luật, đạo đức, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về hành nghề tính toán bảo hiểm, tư cách thành viên của Hội các nhà tính toán bảo hiểm quốc tế.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ

- Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết liên quan đến các thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động Phụ trợ bảo hiểm (Giám định tổn thất) trong công ty môi giới bảo hiểm;

- Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ cần thiết bằng Tiếng Việt;

- Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền thay mặt cho Khách hàng;

- Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

- Cập nhập cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, yêu cầu bổ sung (nếu có) và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả;

Lộ trình thực hiện các công việc trên có thể mô tả chi tiết như sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ: trong vòng 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 – 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đối với từng loại thủ tục hành chính.
 • Quy trình cấp phép: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Trong thực tế quá trình cấp phép, chúng tôi thừa nhận các thủ tục hành chính có thể bị kéo dài vì lý do khách quan bao gồm nhưng không giới hạn ở: phê duyệt, hồ sơ đơn do Khách hàng cung cấp không đầy đủ, yêu cầu giải trình làm rõ/sửa đổi/bổ sung liên quan đến các vấn đề trong hồ sơ đơn, lịch làm việc/nghỉ phép của lãnh đạo/chuyên viên …. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thời gian cấp phép thực tế thường kéo dài đến 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ (thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước không tính vào thời gian xin cấp phép).

Trong tình huống như vậy, SB Law và Đối tác/Đơn vị Liên kết/Nhà thầu sẽ có những nỗ lực hợp lý để thúc đẩy và hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết tương tự của SB Law liên quan tới lĩnh vực Đầu Tư dưới đây:

https://vi.sblaw.vn/tu-van-ve-nhuong-quyen-thuong-mai-2/

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan