Công chức mới công tác 1 năm đã thuyên chuyển công tác định kỳ, có đúng luật?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi làm công chức văn phòng thống kê (bằng trung cấp kế toán doanh nghiệp) qua thi tuyển từ tháng 11 năm 2005 đến năm 2011 thì bị điều động hoán đổi, trong quá trình công tác không có vi phạm kỷ luật gì cả. Vậy mà lãnh đạo UBND phường mời tôi làm việc điều động chuyển đổi với một đồng chí công chức tài chính kế toán (bằng trung cấp kế toán ngân sách) vừa thi đậu công chức năm 2010 công tác hơn 1 năm. Điều động với lý do theo nghi định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, và với biên bản lý do la đồng chí tài chính quản lý thu phí các loại chưa đạt qua nhắc nhở nhiều lần nên điều động hoán đổi. Tôi xin hỏi việc điều động hoán đổi này theo quy định trình tự thủ tục có đúng không? Nhưng từ khi điều động đến nay công việc tôi gắp nhiều khó khăn không phát huy được sở trường của mình. Nếu tôi có nhu cầu hoán đổi trở lại được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 158/2007/NĐ-CP sửa đổi tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 150/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác” là việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định điều động, bố trí, phân công lại vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các vị trí trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Nghị định này”.

Như vậy, công chức phải có thời hạn công tác đủ 36 tháng thì mới được chuyển đổi vị trí công tác. Nhưng người được chuyển đổi vị trí công việc với bạn lại mới công tác được 1 năm thì chưa thuộc diện được chuyển đổi do vậy việc chuyển vị trí công tác cho người mới công tác được 1 năm là sai pháp luật.

Về việc điều chuyển bạn thì phải đúng theo nguyên tắc của Điều 4 luật này là bắt buộc điều chuyển theo định kỳ, và phải điều chuyển đúng chuyên môn, nghiệp vụ của bạn. Do đó, nếu bạn bị điều chuyển nhưng vẫn đúng chuyên môn, nghiệp vụ thì bạn bắt buộc phải điều chuyển theo quy định của pháp luật.

Nếu công việc hiện tại khó khăn, không đúng sở trường bạn có thể gửi đơn đến người đứng đầu cơ quan của mình đề cập đến những khó khăn để cơ quan xem xét thuyên chuyển cho bạn đến vị trí công việc phù hợp. Còn nếu không được xem xét thuyển chuyển thì bạn có thể chờ đến thời gian thuyên chuyển định kỳ tiếp theo:

Điều 7. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân”.

Tức là sau 3 năm nữa bạn sẽ được định kỳ thuyên chuyển công việc thì sẽ được chuyển sang một vị trí khác thay cho vị trí hiện tại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan