Có thể bãi bỏ tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm 2020

Nội dung bài viết

Đây là một trong những nội dung quan trọng đang được đề xuất để xây dựng Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV-năm 2019, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 hoặc 01/07/2020.

Với mục tiêu tiếp tục cải cách các thủ tục khai và nộp thuế TNDN, sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng cắt giảm các tài liệu DN phải nộp cho cơ quan thuế khi thực hiện khai quyết toán thuế TNDN, do đó, đề xuất bỏ tờ khai quyết toán thuế và lồng ghép khai quyết toán thuế vào báo cáo tài chính (BCTC), cụ thể sẽ bổ sung chỉ tiêu khai thuế, tính thuế TNDN vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong BCTC năm của doanh nghiệp.

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN là BCTC và các tài liệu liên quan.

Ngoài ra, Dự luật cũng có một số điểm đáng chú ý như sau:

Bổ sung các đối tượng ngừng hoạt động không thực hiện thủ tcuj giải thể, phá sản phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Cụ thể:

-Chủ DNTN;

- Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 – 50 thành viên;

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần;

- Thành viên công ty hợp danh;

- Trưởng ban quản trị hợp tác xã.

Mục đích là nhằm giảm số nợ đọng thuế, tăng cường trách nhiệm của người nộp thuế trước khi xuất cảnh ra nước ngoài.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan