Có phải xin cấp lại giấy phép lao động khi doanh nghiệp đổi tên?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở tại Hà Nội. Nay mới đổi tên từ Công ty Cổ phần X sang Công ty Cổ phần Y. Cho mình hỏi: người lao động người nước ngoài tại Công ty đã có giấy phép lao động thì nay có phải làm lại giấy phép không? Nếu có thì thủ tục thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Điều 13. Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

1.Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định này.

2.Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày”.

Như vậy, khi công ty bạn thay đổi tên từ Công ty Cổ phần X thành Công ty Cổ phần Y sẽ dẫn đến thay đổi nội dung ghi trong giấy phép nên thuộc trường hợp phải cấp lại giấy phép lao động.

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động (Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP):

- Trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động quy định tại Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan