Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình đang làm cho công ty nước ngoài, làm IT, ký hợp đồng xác định thời hạn. Lúc trước, công ty có cho qua Hàn Quốc nói là đào tạo nhưng thực chất là không đào tạo. Khi về Việt Nam, công ty bắt mình làm công việc của 1 nhân viên thu mua, mình phải liên hệ đặt mua bàn ghế, lắp đặt bảng hiệu công ty, công việc như 1 người coi nhà là giữ chìa khóa chờ sếp về khóa cửa công ty mới được về. Việc đó kéo dài từ tháng 8 đến hết tháng 12. Như vậy công ty đã vi phạm hợp đồng khi yêu cầu mình làm công việc không phù hợp với chuyên môn, mình có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không phải bồi thường đúng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn giao kết hợp đồng lao động với vị trí là nhân viên IT. Sau khi được cử đi đào tạo về bạn được phân công làm công việc khác không đúng theo hợp đồng lao động nên bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

..."

Tuy nhiên. khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

- Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012;

- Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn;

- ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012;

Tong trường hợp của bạn, do không được bố trí theo đúng công việc như thỏa thuận thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và chỉ cần báo trước 3 ngày làm việc.

Về việc bồi thường chi phí đào tạo, Khoản 3 Điều 43 Bộ luật lao động năm 2012 quy định, người lao động có nghĩa vụ phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Khi bạn nghỉ việc với lý do là không được bố trí đúng công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và bảo đảm thời gian báo trước thì việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là đúng luật và không phải bồi thường chi phí đào tạo.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan