Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mất hợp đồng lao động?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình làm việc cho công ty ở Hà Nội từ ngày 01/10/2013 cho đến ngày 01/10/2017 là tròn 4 năm ngày kết thúc hợp đồng làm việc. Do mình không muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty nữa mà muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng mình lại vừa làm mất hợp đồng lao động thì mình có được hưởng không? Nếu được thì mình cần làm như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động”.

Theo quy định trên thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp không bắt buộc phải có hợp đồng lao động mà người lao động có thể xin công ty quyết định thôi việc cùng với các giấy tờ nêu trên để hoàn thành hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo như bạn trình bày thì bạn đã làm việc ở công ty tròn 04 năm và thời gian đó bạn có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp thì khi nghỉ việc bạn đáp ứng điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; sổ bảo hiểm xã hội; bản chính hoặc bản sao chứng thực quyết định thôi việc mà không bắt buộc phải có hợp đồng làm việc.

Như vậy, bạn mất hợp đồng làm việc vẫn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn nộp hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên để đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan