Có được hưởng chê độ thai sản khi đóng BHXH ở hai nơi?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình làm cho công ty X. Đến tháng 12/2017, mình đậu viên chức nhà nước. Hiện tại, mình đang mang thai 6 tháng. Mình vẫn làm song song cả 2 bên: Công ty X và nhà nước. Mình tham gia BHXH ở Phú Thọ 9 năm và làm viên chức nhà nhà nước ở tỉnh.

Mình muốn hỏi quý công ty: Mình đóng BHXH cho cả 2 bên, vậy khi mình nghỉ thai sản mình sẽ được hưởng bên nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn đang tham gia đóng bảo hiểm tại hai nơi, có nghĩa là bạn hiện đang có hai sổ bảo hiểm. Theo quy định tại Điều 42 Quyết định số 595/2017/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

Điều 42. Quản lý đối tượng

1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ …”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người lao động không được phép đóng bảo hiểm tại hai nơi cùng lúc.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn, có hai sổ bảo hiểm nên sẽ phải thực hiện việc gộp sổ bảo hiểm, căn cứ Điều 46 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH. Theo đó điều luật quy định:

“4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới”.

Với trường hợp của bạn thì cơ quan bảo hiểm sẽ hướng dẫn bạn lựa chọn một sổ bảo hiểm để tiêp tục quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Về thủ tục gộp sổ:

Làm thủ tục gộp sổ thì cần chuẩn bị các giấy tờ như sau:

+ Tờ khai cung cấp thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS)

+ Sổ bảo hiểm đã cấp (2 sổ)

+ Bẳng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Các giấy tờ này nộp tại bộ phận một của của cơ quan bảo hiểm. Thời hạn giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, có thể kéo dài đến 45 ngày trong trường hợp phải xác minh thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại hai đơn vị.

Về chế độ thai sản:

Hiện bạn đang có thai 6 tháng, tuy nhiên bạn phải đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được hưởng chế độ thai sản theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi …”.

Như vậy việc gộp sổ BHXH không làm gián đoạn thời gian đóng BHXH của bạn, cho nên chỉ cần bạn đáp ứng các điều kiện trên thì bạn đựơc hưởng chế độ thai sản theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội tại đơn vị bạn giao kết hợp đồng đầu tiên, bảo hiểm y tế tại nơi có hợp đồng lao động có tiền lương cao nhất.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan