Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng)

Nội dung bài viết

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu hay còn gọi là li-xăng nhãn hiệu.

Sau khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vẫn còn quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu như sau:

Chuyển quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu)
Đối tượngQuyền sử dụng tên thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền vẫn được tiếp quyền sử dụng hoặc được chuyển quyền sử dụng cho bên khác (trừ trường hợp li-xăng độc quyền)
Hồ sơ cần thiết - Tờ khai (theo hướng dẫn của SBLAW)

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng (theo hướng dẫn của SBLAW)

- Giấy ủy quyền (theo hướng dẫn của SBLAW)

-Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc)

Thời gian thực hiện 3-4 tháng
Lưu ý Thời gian thực hiện có thể được rút ngắn hơn nếu có yêu cầu cụ thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về việc áp dụng biện pháp biên giới trong việc xử lý vi phạm nhãn hiệu trên truyền hình Netviet:

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan