Chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp cơ khí tại Bắc Ninh, thành lập năm 2011, hiện nay, tôi là chủ tịch công ty, muốn chuyển nhượng một phần vốn góp cho CEO của công ty và tiến hành sửa đổi điều lệ, đề nghị SBLAW tư vấn trình tự và thủ tục, báo giá?

Luật sư trả lời: SBLaw xin tóm tắt nội dung yêu cẩu của doanh nghiệp như sau:

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty tại Bắc Ninh.

Nội dung thay đổi: Cổ đông bán một phần vốn ra bên ngoài cho CEO.

=> Như vậy: 1 cổ đông sẽ giảm vốn. Và bổ sung 1 cổ đông mới.

Công ty thành lập từ năm 2011 nên đã hết cơ chế cổ đông sáng lập.

Mặt khác, Công ty được thành lập theo Luật DN năm 2005 - đến nay đã hết hiệu lực.

Và kể từ 1/7/2015, Luật DN 2014 có hiệu lực với nhiều quy định mới về Doanh nghiệp và thủ tục đăng ký kinh doanh.

Do đó, khi tiến hành thay đổi lần này, Công ty sẽ thực hiện thủ tục theo Luật mới và được cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới hiện nay.

2. Sửa Điều lệ:

​Điều lệ hiện tại của Công ty là theo Luật cũ.

Khi Luật mới có hiệu lực thì các công ty đều phải sửa Điều lệ phù hợp với Luật mới.

Việc này lẽ ra cần phải làm từ khi Luật mới có hiệu lực là ngày 1/7/2015.

Nay, doanh nghiệp cho sửa Điều lệ Công ty là thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi dịch vụ của SB Law:

(i) Tiến hành thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Bắc Ninh.

Bao gồm:

-Soạn hồ sơ.

- Đi nộp hồ sơ.

- Nhận Kết quả và bàn giao kết quả cho anh.

(ii) Sửa Điều lệ.

4. Thời gian thực hiện:

Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ tại Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh, Công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận ĐKND mới - theo mẫu mới, trừ trường hợp vì lý do từ phía Công ty hoặc lý do khách quan từ phía Sở KH-ĐT tỉnh Bắc Ninh khiến việc cấp phép bị chậm lại hoặc bị từ chối.

5. Phí dịch vụ:

Chi phí thực hiện công việc: 9 triệu đồng.

Chi phí luật sư: 13 triệu đồng.

Tổng Phí: 22 triệu đồng, chưa VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan