Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi làm việc trong một công ty Y. Công ty này đang thiếu 1 kế toán viên và chưa tuyển được thêm người. Trước đây tôi đã từng học và có bằng kế toán nên công ty muốn chuyển tôi sang làm vị trí kế toán viên 1 thời gian. Quý luật sư cho tôi hỏi, thời hạn làm công việc này đến bao giờ và tiền lương sẽ được xác định thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

“1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

  1. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.
  2. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Căn cứ quy định trên, thời hạn làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, trừ trường hợp bạn đồng ý làm lâu hơn.

Về mức lương, bạn sẽ được xét lương theo công việc mới. Trường hợp lương của công việc mới thấp hơn lương công việc cũ thì bạn được giữ mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương công việc vũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan