Chính sách thay đổi VAT tác động gì đến quản lý giá của nhà nước

Nội dung bài viết

Giảm 2% thuế VAT từ ngày 1/7/2023 thì các doanh nghiệp cần chuẩn bị gì? Dưới đây chia sẻ của luật sư Nguyễn Thanh Hà về chính sách thay đổi VAT: giảm từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023 và tăng trở lại từ 8% lên 10% từ 1/1/2024 dưới đây:

Chính sách thay đổi VAT tác động gì đến quản lý giá của nhà nước
Chính sách thay đổi VAT tác động gì đến quản lý giá của nhà nước

Câu hỏi:

Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được áp dụng từ 1/7/2023 nhưng từ ngày 1/1/2024 sẽ tăng lại từ 8% lên 10% chắc chắc sẽ tác động đến việc thực hiện các biện pháp quản lý giá như nhà nước định giá, đăng ký giá, kê khai giá và niêm yết giá.

Một số loại hàng hóa, dịch vụ có thể giảm giá 2% khá dễ dàng. Nhưng một số loại hàng hóa, dịch vụ có giá đã được làm tròn để dễ thanh toán thì việc điều chỉnh giá biên độ nhỏ 2% sẽ không khả thi.

Trả lời:

Chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% và sau đó tăng trở lại từ 8% lên 10% có thể tác động đáng kể đến việc thực hiện các biện pháp quản lý giá của nhà nước. Điều này có thể đặt ra một số thách thức và khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Dưới đây là một số vấn đề cần lưu ý:

Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ:

Với việc thay đổi mức thuế VAT, các doanh nghiệp sẽ cần điều chỉnh giá bán hàng hóa, dịch vụ của mình để phù hợp với mức thuế mới. Đối với những loại hàng hóa, dịch vụ có thể dễ dàng giảm giá 2%, việc điều chỉnh giá có thể thực hiện đơn giản. Tuy nhiên, đối với những loại hàng hóa, dịch vụ có giá đã được làm tròn và điều chỉnh biên độ nhỏ hơn 2%, việc thực hiện việc này có thể không khả thi và gây rối trong việc quản lý giá.

Đăng ký giá và niêm yết giá:

Việc thay đổi thuế VAT có thể yêu cầu các doanh nghiệp phải cập nhật thông tin giá và niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi sự chú ý và thực hiện đúng đắn để tránh sai sót trong việc đăng ký và niêm yết giá, tránh vi phạm quy định của pháp luật.

Tác động lên người tiêu dùng:

Việc điều chỉnh thuế VAT cũng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu và lựa chọn mua sắm của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể tăng cường sự cân nhắc và so sánh giá trước khi quyết định mua hàng hóa, dịch vụ.

Hệ thống quản lý giá:

Nhà nước và các doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý giá linh hoạt và hiệu quả để đối phó với các thay đổi trong chính sách thuế và giá. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản lý giá cả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong trường hợp việc điều chỉnh giá biên độ nhỏ không khả thi hoặc gây rối trong việc quản lý giá, chính phủ có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ nhằm giảm tác động tiêu cực lên doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điều này có thể bao gồm cơ chế hỗ trợ tài chính, giảm thiểu tác động đối với các ngành hàng nhạy cảm, hoặc thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác để thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan