Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do thu hẹp sản xuất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nôi. Tôi có làm việc cho Công ty A được 10 năm, hợp đồng lao động của tôi là không xác định thời hạn. Nay, Công ty ra quyết định cho tôi thôi việc với lý do thu hẹp sản xuất nhằm thay đổi cơ cấu. Trong trường hợp này Công ty tôi có làm đúng theo quy định của pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động (NLĐ) với lý do thu hẹp sản xuất phải tuân thủ quy định sau:

Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

“1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dung.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh”.

Trường hợp 1: Công ty bạn đã tuân thủ quy định Điều 44 BLLĐ 2012 như quy định về phương án sử dụng lao động, đã thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước mà vẫn phải cho NLĐ thôi việc thì Công ty bạn đúng.

Trường hợp 2: NSDLĐ chấm dứt trái pháp luật (không tuân thủ Điều 44) thì bạn được quyền khiếu nại lên Hòa giải viên lao động thuộc Phòng lao động thương binh xã hội quận để giải quyết. Nếu bạn không đồng ý với quyết định của hòa giải viên thì bạn có quyền khiếu kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan