Chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.

Nội dung bài viết

Để chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động, doanh nghiệp chỉ có hai phương án sau đây:

(a) Cơ cấu lại lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ luật lao động 2012 và Điểm a, Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015. Để thực hiện được phương án này, doanh nghiệp cần tham vấn ý kiến của công đoàn cấp trên, nộp hồ sơ trình lên Sở lao động thương binh xã hội.

(b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 38 Bộ luật lao động - Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo quy định tại Hợp đồng. Nếu theo phương án này, doanh nghiệp phải có quy chế quy định rõ thế nào là thường xuyên không hoàn thành công việc được giao và quy chế đó phải được công đoàn phê duyệt. Doanh nghiệp không có công đoàn thì phải được công đoàn cấp trên phê duyệt.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan