Các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ chủ yếu tại Australia

Nội dung bài viết

Hiện nay, ở Australia, các hình thức chủ yếu để bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, thiết kế. Các hình thức bảo hộ này được điều chỉnh bởi pháp luật. Pháp luật cung cấp biện pháp chống lại người giả mạo hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ các bí mật thương mại, thông tin.

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế đăng ký tại Australia được bảo hộ theo Luật Bằng sáng chế 1990 (Australia). Một bằng sáng chế là một độc quyền tạm thời cấp cho một người được cấp bằng sáng chế trên một thiết bị, nội dung, phương pháp, hoặc quy trình được coi là mới và sáng tạo. Có hai loại bằng sáng chế tại Australia:

Thứ nhất, Bằng sáng chế tiêu chuẩn: người sở hữu bằng sáng chế tiêu chuẩn được độc quyền khai thác bằng sáng chế cho một khoảng thời gian 20 năm;

Thứ hai, Bằng sáng chế đổi mới: Được bảo vệ tương đối nhanh, không tốn kém, trong đó cấp cho người sở hữu bằng sáng chế được độc quyền khai thác bằng sáng chế trong khoảng thời gian 8 năm.

Các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ chủ yếu tại Australia
Các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ chủ yếu tại Australia

Bản quyền

Bản quyền bảo vệ tất cả các tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật cũng như bản ghi âm, bộ phim và chương trình phát sóng đầu tiên được xuất bản tại Australia, hoặc bởi một người Australia. Bản quyền được quy định bởi Luật Bản quyền 1968 (Australia). Không có quá trình đăng ký cần thiết để có được bảo vệ bản quyền, mà đáp ứng các yêu cầu theo Luật Bản quyền, sẽ tồn tại tự động.

Tác phẩm văn học, sân khấu, âm nhạc và nghệ thuật văn chương được bảo vệ theo Luật Bản quyền trong suốt thời gian của cuộc đời tác giả cộng thêm 70 năm. Vi phạm xảy ra khi một cá nhân thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất cứ hành vi nào được mô tả là “độc quyền”. Bên vi phạm có thể bị áp dụng lệnh cấm, cưỡng chế họ theo một hành động cụ thể, hoặc ra lệnh phải bồi thường cho bên bị hại.

Thương hiệu

Một thương hiệu đã đăng ký có quyền sử dụng hợp pháp, giấy phép hoặc bán hàng hoá, dịch vụ đã được đăng ký tại Australia và được bảo vệ theo Luật thương hiệu 1995 (Australia). Thương hiệu đã đăng ký có thể được dùng để chống lại các đối thủ cạnh tranh những người sử dụng thương hiệu tương tự, tương tự đáng kể hoặc giả giống nhau đối với hàng hóa và dịch vụ tương tự nếu có một khả năng giả mạo hoặc gây nhầm lẫn phát sinh.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2001, Australia đã tham gia Nghị định thư Madrid (Nghị định thư) liên quan đến đăng ký quốc tế về thương hiệu. Nghị định thư cung cấp cho công dân Australia một cơ chế hiệu quả trong việc sự dụng và thu phí một cách dễ dàng để bảo vệ thương hiệu ở nước ngoài và cho thấy rất nhiều lợi thế cho các ứng viên tìm kiếm sự bảo vệ trong bất kỳ quá trình nào của việc ký kết hợp đồng.

Nghị định thư yêu cầu một đơn xin duy nhất, bằng một ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp), nộp thông qua các Phòng Thương hiệu của nước xuất xứ và cung cấp sự bảo vệ trong bất kỳ nước thành viên nào của Nghị định thư.

Thiết kế

Thiết kế được quy định bởi các Luật Thiết kế 2003 (Australia) và liên quan đến hình dạng, cấu hình, mô hình hoặc đồ trang trí mà, khi áp dụng cho một sản phẩm, tạo cho sản phẩm một vẻ độc đáo và khác biệt. Việc đăng ký bảo vệ các thiết kế trong thời gian 5 năm, tuy nhiên nó có thể tiếp tục đăng ký bổ sung thêm 5 năm. Người sở hữu đăng ký có quyền:

  • Độc quyền sử dụng thiết kế;
  • Độc quyền cho phép người khác sử dụng thiết kế;
  • Độc quyền để ngăn chặn người khác sử dụng thiết kế;

Bảo vệ chỉ áp dụng cho sự bề ngoài của sản phẩm và không áp dụng cho cách thức hoạt động. Liên hệ ngay cho công ty luật SBLAW nếu bạn có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, đăng ký sáng chế, ....

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan