Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải trong doanh nghiệp.

Nội dung bài viết

Theo quy định của luật lao động, hình thức kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong các trường hợp:

(i) NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

(ii) NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật cách chức mà tái phạm

(iii) Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm không có lý do chính đáng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan