Chuyên mục: Thuế

Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú. Th328

Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định cho vay bằ...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664