Hóa đơn tiền điện, tiền nước và chi phí thuê nhà có được hạch toán làm chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không? Th1122

Hóa đơn tiền điện, tiền nước và chi phí thuê nhà có được hạch toán làm chi phí hợp lý cho doanh nghiệp không?

Câu hỏi: Hiện tại bên mình có thuê nhà từ một người để làm văn p...

Xem thêm

Chat Zalo: 0904340664