Yêu cầu mở lối đi trong trường hợp bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản khác

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hạ. Nhà tôi ở quê có vị trí địa lý không tốt vì các bị các nhà xung quanh đã vây bọc. Nên nhà tôi không có lối đi để đi ra đường công cộng. Trong trường hợp này chúng tôi có quyền yêu cầu 1 trong các nhà hàng xóm mở lối đi ra đường công cộng cho mình không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 254 Quyền về lối đi qua được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015:

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

……”

Trường hợp này, nhà bạn bị vây bọc bởi các nhà xung quanh và không có lối đi ra đường công cộng thì bạn có quyền yêu cầu các chủ sở hữu bất động sản vây bọc cho một lối đi sao cho lối đi được mở trên bất động sản liền kề thuận tiện hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi. Và nhà bạn phải đền bù cho cho chủ sở hữu bất động sản đã mở cho nhà bạn một lối đi ra đường công cộng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan