Yêu cầu hỗ trợ xin cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Bên mình đang có nhu cầu xin Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế. Cho mình hỏi: Công ty SB LAW có thực hiện dịch vụ này không? Nếu có, báo giá dịch vụ giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi để Quý Khách hàng xem xét, cân nhắc:

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp phải được cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để được cấp giấy phép này, Quý Khách hàng cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Người điều hành du lịch có ít nhất bốn (04) năm kinh nghiệm tại một trong các lĩnh vực du lịch sau: (i) Quản lý hoạt động lữ hành; (ii) Hướng dẫn du lịch; (iii) Quảng bá, xúc tiến du lịch; (iv) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; (v) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch. Kinh nghiệm làm việc của Người điều hành du lịch được xác nhận thông qua văn kiện xác nhận kinh nghiệm của Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế;
 • Quý Khách hàng có ít nhất ba (03) hướng dẫn viên du lịch có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Chúng tôi lưu ý, thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế phải là loại thẻ đang còn trong thời hạn có giá trị hiệu lực và chưa được sử dụng để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho một doanh nghiệp khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Quý Khách hàng phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp, cụ thể “kinh doanh lữ hành quốc tế’;
 • Xác nhận ký quỹ ngân hàng phù hợp với phạm vi hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế do Quý Khách hàng dự kiến triển khai. Cụ thể:

250. 000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

500. 000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Quý Khách hàng cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên. SB Law không hỗ trợ Quý Khách hàng trong việc tìm kiếm, sắp xếp đối tác, người lao động hoặc nguồn tài chính để đáp ứng các điều kiện kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế như được nêu trên đây.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Liên quan đến công việc xin giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Chuyển hồ sơ cho Khách hàng ký.

2. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và
 • Hỗ trợ khách hàng nhận Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.

Lộ trình thực hiện Phạm vi công việc như sau:

a.Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký và hoàn thiện hồ sơ để Quý Khách hàng ký và đóng dấu. Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc này trong thời hạn 10 ngày làm việc. Hồ sơ đã được hoàn thiện sau đó sẽ được gửi cho Quý Khách hàng ký.

b.Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng.

c.Thời gian cấp phép: Sau 35 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của SB Law như được đề cập ở mục 2 ở trên là 35,680,000VNĐ (Ba mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi nghìn Việt Nam Đồng). Chi phí nêu trên chưa bao gồm VAT (10%).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan