Yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Luật sư của SBLaw đã đại diện cho một doanh nghiệp Việt Nam là nguyên đơn trong một vụ việc yêu cầu cho thi hành phán quyết của trọng tài Hồng Kông tại Việt Nam.

Vụ việc đã được thụ lý và đưa ra xét xử tại tòa kinh tế tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét vụ việc, luật sư của SBLaw đã cho rằng phán quyết của trọng tài Hồng Kông là trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Luật sư của SBLaw đã đưa ra lập luận này tại 2 cấp, cấp sơ thẩm và phúc thẩm, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Tại 2 cấp, tòa án Việt Nam đã không công nhận và cho thi hành phán quyết tại Việt Nam.

Đây được coi là một vụ việc điển hình tại Việt Nam về việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan