Xưởng xịt PU ván ép công nghiệp có cần xin cấp giấy phép kinh doanh?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi ở Hà Nội. Tại khu dân cư tôi ở có một xưởng xịt PU ván ép công nghiêp, việc làm này gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh và đặc biệt là mùi PU rất độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng xưởng lại được cấp giấy phép kinh doanh. Xin hỏi việc cấp giấy phép đúng hay sai?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Còn giấy phép kinh doanh Là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật 03/2016/QH 14. Theo phụ lục này thì doanh nghiệp thực hiện hoạt động xịt PU ván ép công nghiệp không phải là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy khi doanh nghiệp hoạt động ngành nghề này không phải xin giấy phép kinh doanh mà chỉ cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật doanh nghiệp 2014;

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 có quy định như sau:
Điều 29. Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
2. Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 30. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Địa điểm thực hiện.

2. Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

4. Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.

5. Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

6. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Điều 31. Thời điểm đăng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ”.
Vì vậy, trước khi Doanh nghiệp này đi vào hoạt động đã phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

Như vậy, Doanh nghiệp xịt PU ván ép công nghiệp này nếu đã đủ các điều kiện trên để đi vào hoạt động xong trong quá trình hoạt động vẫn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống xung quanh thì mọi người xung quanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định sau:

Điều 162. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

3. Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác”.
Tóm lại, Doanh nghiệp mà anh đề cập đến không cần phải xin giấy phép kinh doanh vì không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng vẫn phải làm các thủ tục khác trước khi đi vào hoạt động như thủ tục lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định ở trên. Nên khi Doanh nghiệp vi phạm thì cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng có thể khiếu nại, tố cáo thể bảo vệ quyền lợi của mình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan