Xuất hoá đơn và nộp thuế chuyển nhượng bất động sản

Nội dung bài viết

Ngày 31/05/2024, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn 3920/CTBGI-TTHT về việc xuất hoá đơn và nộp thuế chuyển nhượng bất động sản.
- Trường hợp Công ty có một lô đất nằm trong dự án đầu tư đã được BQL các KCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lô đất này đã được công ty trả tiền thuê đất cho đơn vị cho thuê và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được tách riêng với phần đất mà công ty đang sử dụng. Nay do không có nhu cầu sử dụng, công ty chuyển nhượng lô đất này (chuyển quyền sử dụng đất) cho một công ty khác nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
- Về nộp thuế: Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng nộp thuế GTGT nhưng phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định, cách xác định số thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động này công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
- Về thời hạn nộp thuế: Công ty căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội để thực hiện.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 3920/CTBGI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về việc xuất hoá đơn và nộp thuế chuyển nhượng bất động sản

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan