Xử lý xâm phạm bản quyền

Nội dung bài viết

SBLaw đã đại diện cho WEB ENTERTAINMENT LIMITED, một công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong việc chống lại các hành vi vi phạm bản quyền website.

Có tới 10 tổ chức và cá nhân đã vi phạm bản quyền của công ty và việc xử lý rất khó khăn và đòi hỏi kiến thức pháp lý về bản quyền vững vàng.

Các luật sư của SBLaw đã cương quyết, linh hoạt và tận tâm nhằm trợ giúp pháp lý cho khách hàng trong việc giải quyết xâm phạm bản quyền.

Sau quá trình làm việc, các đơn vị vi phạm đã tự nguyện cam kết chấm dứt hành vi vi phạm bản quyền và cam kết không tái phạm

Hy vọng, ý thức tuân thủ bản quyền của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được cải thiện .

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan