Xin hỗ trợ thông tin và dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi: LS SBLAW vui lòng giúp tư vấn các nội dung sau:

1. Sơ lược về Công ty của chúng tôi:

Công ty chúng tôi là Công ty Liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản, với tỷ lệ vốn góp phía Việt Nam 65% và Nước ngoài 35%. Thành lập từ tháng 11/1996 – 2006 (gia hạn Giấy chứng đầu tư lần 1 sau 10 năm hoạt động) 11/2006 – 11/2016 hết hạn GCNDT. Vốn điều lệ: 9,5 tỷ đồng.

2. Các nội dung cần được hỗ trợ tư vấn:

- Công ty phía Nhật Bản – Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài (tỷ lệ góp vốn của bên NN là 35%) có được sở hữu nhà, đất cho mục đích làm văn phòng của Công ty? Các Luật, Nghị định có liên quan?

- Bên LS có nhận làm dịch vụ gia hạn Giấy CNĐT, điều chỉnh lại Điều lệ và HĐ Liên doanh của Công ty? Giá dịch vụ?

Rất mong sớm nhận được phúc đáp của Luật Sư SBLAW

Luật sư trả lời: Thay mặt SB Law, trân trọng cảm ơn chị đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của SB Law. Liên quan đến các yêu cầu dưới đây của chị, chúng tôi trả lời sơ bộ như sau:

1. Theo quy định tại Điểm đ và 2, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê và để xây dựng công trình sự nghiệp. Điểm b, Khoản 1, Điều 99 Luật đất đai 2013 cũng quy định người được nhà nước giao đất, cho thuê đất sau ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, tại khoản 1, Điều 102 Luật đất đai 2013, tổ chức đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê đất và sử dụng đất đúng mục đích thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Nếu không thuộc diện thuê đất để xây thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 162 Luật nhà ở năm 2014: "Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác";

2. Đối với yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp vui lòng gửi lại cho SB Law giấy chứng nhận đầu tư của công ty.Trên cơ sở đó, SB Law sẽ có báo giá cụ thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan