Xin Giấy phép biểu diễn cho nghệ sỹ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn

Nội dung bài viết

Những năm gần đây số lượng văn nghệ sỹ người Việt Nam ở nước ngoài muốn hồi hương về nước biểu diễn ngày một nhiều, và những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này sẽ là chủ đề của phóng viên của chương trình với luật sư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan