Những năm gần đây số lượng văn nghệ sỹ người Việt Nam ở nước ngoài muốn hồi hương về nước biểu diễn ngày một nhiều, và những quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này sẽ là chủ đề của phóng viên của chương trình với luật sư.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn