Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hiếu, ở Hà Nội. Hiện tại công ty tôi đang có nhu cầu xin các giấy phép sau:

 1. Giấy phép tư vấn du học
 2. Giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ.

Vui lòng báo giá dịch vụ này giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn pháp luật của SB Law. Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để tư vấn, hỗ trợ tiến hành thủ tục thành lập trong tâm ngoại ngữ và xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và tại Hà Nội. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc.

 1. TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 Thành lập trung tâm ngoại ngữ

1.1.1 Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

-Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

1.1.2 Điều kiện hoạt động trung tâm ngoại ngữ

-Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

– Được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập.

1.1.3 Điều kiện giám đốc trung tâm ngoại ngữ

-Có năng lực quản lý,

– Đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ

– Đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm

– Được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm.

1.2 Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

-Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

– Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC

2.1 THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chúng tôi dự kiến đề hoàn thành công việc cần phải thực hiện các bước dưới đây với thời gian như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Khi nhận được thông tin và tài liệu cần thiết, Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự thảo ban đầu được gửi cho Khách hàng để lấy ý kiến. Sau khi cập nhật hồ sơ theo ý kiến của Khách hàng, Chúng tôi sẽ lấy ý kiến sơ bộ của cơ quan có thẩm quyền và gửi hồ sơ hoàn hiện để ký. Chúng tôi dự kiến sẽ giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b, Thủ tục xin cấp phép thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, Chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Khách hàng sẽ nhận được Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

c, Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tƣ vấn du học: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu. Chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong vòng 25 làm việc, Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

2.2 PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

Mô tả phạm vi công việc
A. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép:

 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Việt;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
B. Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc nhận được kết quả từ Cơ quan cấp phép.

3. PHÍ DỊCH VỤ
Tổng phí dịch vụ cho việc thực hiện phạm vi công việc nêu ở Mục 2 là: 80.000.000 VNĐ (Tám mươi triệu đồng Việt Nam) Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT. Trong đó:

 • Phí dịch vụ xin cấp phép thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ nêu ở mục 2.1.b nêu trên là 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng Việt Nam).
 • Phí dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nêu ở Mục 2.1.c nêu trên là 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng Việt Nam).

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

  Bài viết liên quan