Xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế

Nội dung bài viết

Ngày 05/08/2013, Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn số 2493/TCT-TNCN v/v: Xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ thừa kế. Nội dung chính của Công văn như sau:

  • Về phần vốn là tài sản chung giữa hai vợ chồng, nếu số vốn cổ phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người vợ theo quy định của pháp luật thì khi chuyển sang tên người vợ không phải là khoản thu nhập từ thừa kế nên không chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần vốn đứng tên chồng thuộc sở hữu của người chồng khi chuyển sang tên cho vợ hoặc cho các hàng thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật là khoản thu nhập từ thừa kế chịu thuế thu nhập cá nhân.
  • Nếu số vốn cổ phần đứng tên chồng có căn cứ xác định là tài sản riêng của người chồng thì khi người chồng chết đi, phần vốn cổ phần chuyển sang tên vợ là tài sản người vợ nhận được từ thừa kế của chồng. Người vợ sẽ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan