Vượt quá giới hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phép, bị xử phạt thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty nước ngoài, có đầu tư một dự án tại Việt Nam. Năm 2016, công ty tôi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án, công ty có các hoạt động phát sinh ra khỏi phạm vi đã xin giấychứng nhận. Cho tôi hỏi: Hành vi trên có vi phạm pháp luật đầu tư không? Và nếu có, thì bị xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13. Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

“5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;

b) Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

c) Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư;

d) Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư.

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư;

b) Tiếp tục triển khai dự án khi đã bị cơ quan đăng ký đầu tư quyết định ngừng hoạt động;

c) Tiếp tục triển khai dự án khi đã chấm dứt hoạt động mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận;

d) Không triển khai dự án đầu tư sau 12 (mười hai) tháng mà không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận.

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm tại Điểm d Khoản 2 Điều này;

b) Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này”.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, công ty của bạn là công ty nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên khi hoạt động tại Việt Nam, công ty đã vượt quá giới hạn mà giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phép. Do đó, căn cứ khoản 5 điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, hành vi mà công ty bạn gây ra là hành vi vi phạm pháp luật về Đầu tư tại Việt Nam. Hành vi trên có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 30.000.000 triệu đồng đến 40.000.000 đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan