Vướng mắc về giá đối với mặt hàng quặng xuất khẩu

Nội dung bài viết

Ngày 06 tháng 08 năm 2013, Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn số 4515/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc về giá đối với mặt hàng quặng xuất khẩu.

Nội dung của công văn như sau:

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1299/HQLC-NV ngày 22/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vướng mắc mặt hàng quặng trong Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu ban hành kèm theo công văn số 3952/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc bổ sung Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu đối với mặt hàng tinh quặng sắt:

Mặt hàng tinh quặng sắt nhóm 2601 thuộc Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu ban hành kèm theo công văn số 3952/TCHQ-TXNK và chưa được quy định mức giá kiểm tra. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai tổ chức thu thập, phân tích và tổng hợp các nguồn thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để đề xuất xây dựng, bổ sung mức giá kiểm tra đối với mặt hàng tinh quặng sắt (không thấp hơn mức giá kiểm mặt hàng quặng sắt là 110 USD/tấn - tại công văn 3952/TCHQ-TXNK) khi có hàng thực xuất và báo cáo về Tổng cục Hải quan theo mẫu 1 kèm theo công văn 3952/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan.

2. Về mức giá đối với mặt hàng quặng sắt Limonite xuất khẩu:

Mặt hàng quặng sắt Limonite hàm lượng Fe 54% của Tổng Công ty Thép Việt Nam theo báo cáo tại công văn nêu trên thuộc Danh mục rủi ro hàng xuất khẩu ban hành kèm theo công văn số 3952/TCHQ-TXNK đã được quy định mức giá kiểm tra là 110 USD/tấn. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định tại Điều 22 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Các bạn có thể download tài liệu tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan