Vốn pháp định thành lập ngân hàng và tổ chức tín dung phi ngân hàng.

Nội dung bài viết

1.Để thành lập ngân hàng, ngoài các điều kiện theo luật định, các cơ quan chức năng còn yêu cầu về phần vốn pháp định, cụ thể như sau:

 

NgànhMcvốnpháp

định

Văn bảnpháp

quy

Hồ sơchứng minh
Ngân

hàng

NHTM nhà

nước

3000 tỷVNĐNghị định 10/2011/NĐ-CP ngày26/01/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng11 năm 2006 về ban hành về Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.Giấy phép của Ngân hàng nhà nước
NHTM cổ

phần

3000 tỷVNĐ
NHliên

doanh

3000 tỷVNĐ
NH100%

vốn nước ngoài

3000 tỷVNĐ
Chi nhánh

NH nước ngoài

15 triệu USD
NHchính

sách

5000 tỷVNĐ
NHđầu tư3000 tỷVNĐ
NHphát

triển

5000 tỷVNĐ
NHhợp tác3000 tỷVNĐ
Quỹtín

dụngnhân dân TW

3000 tỷVNĐ
Quỹtín

dụngnhân

dân cơ sở

0,1 tỷVNĐ

2. Để thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng, vốn điều lệ sẽ áp dụng như sau:

Để thành lập công ty tài chính, vốn pháp định là 500 tỷ đồng và thành lập công ty cho thuê tài chính, vốn pháp định là 150 tỷ đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan