Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa

Nội dung bài viết

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp vận chuyển hàng không nội địa được quy định như sau:

Khai thác 1-10 tàu bay: 200 tỷ VNĐ
Khai thác 11-30 tàu bay: 400 tỷ VNĐ
Khai thác >30 tàu bay: 500 tỷ VNĐ

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan