Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không

Nội dung bài viết

Doanh nghiệp hỏi Đề nghị SBLAW tư vấn cho chúng tôi về vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không?

Luật sư trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau;

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì vốn pháp định được quy định như sau:

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 1-10 tàu bay: vốn pháp định là 500 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 11-30 tàu bay: vốn pháp định là 800 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác > 30 tàu bay: vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về việc lập hãng hàng không tại Việt Nam.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan