Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

Nội dung bài viết

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì vốn pháp định được quy định như sau:

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 1-10 tàu bay: vốn pháp định là 500 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 11-30 tàu bay: vốn pháp định là 800 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác > 30 tàu bay: vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan