Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung

Nội dung bài viết

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 76/2007 NĐ-CP ngày 09/05/2007, về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung thì vốn pháp định được quy định như sau:

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 1-10 tàu bay: vốn pháp định là 500 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác 11-30 tàu bay: vốn pháp định là 800 tỷ đồng.

Đối với dịch vụ vận chuyển hàng không quốc tế Khai thác > 30 tàu bay: vốn pháp định là 1.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan