Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nội dung bài viết

Căn cứ theo Điều 5, Nghi định 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì vốn pháp định để thành lập công ty kiểm toán là 3 ỷ đồng, vốn 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày1/1/2015).

Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Quy định này áp dụng đối với Công ty TNHH.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan