Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không mà không phải là doanh nghiệp cảng hàng không

Nội dung bài viết

Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Nghị định 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007, về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay thì:

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế 30 tỷ đồng.

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa 10 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan