Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp cảng hàng không

Nội dung bài viết

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Nghị định 83/2007 NĐ-CP ngày 25/05/2007 về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay thì:

Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế, vốn pháp định là 100 tỷ VNĐ

Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa, vốn pháp định là 30 tỷ VNĐ

Doanh nghiệp cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan