Vốn pháp định thành lập công ty kinh doanh bất động sản.

Nội dung bài viết

Theo Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ- CPngày 14/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì vốn pháp định để thành lập công ty kinh doanh bất động sản là là 6 tỷ đồng.

1.Hồ sơ chứng minh vốn khi thành lập mới:

Biên bản góp vốn của các cổ đông / thành viên hoặc quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức hoặc bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số vốn được góp bằng tiền;

Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn.

Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngàynộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan