Vốn pháp định kinh doanh dịch vụ thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất.

Nội dung bài viết

Căn cứ theo điều 20, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông thì:

Doanh nghiệp có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện thì vốn pháp định là 20 tỷ đồng.

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo) thì vốn pháp định là 300 tỷ đồng.

Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện thì vốn pháp định là 500 tỷ đồng

Doanh nghiệp phải cung cấp văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan