Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là bao nhiêu?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Cho tôi hỏi: Đối với các doanh nghiệp đã thành lập trước năm 2014 và đang hoạt động với vốn pháp định 6 tỷ đồng như sẽ giải quyết như thế nào? Việc xác định mức vốn pháp định khi thành lập công ty được thực hiện như thế nào? Có bắt buộc xin văn bản xác nhận tài khoản của Ngân hàng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 80 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về vốn pháp định đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập trước năm 2014 như sau:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật này thì phải bổ sung đủ các điều kiện trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật kinh doanh bất động sản 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, vì thế tất cả các công ty thành sau sau ngày 1/7/2015 sẽ yêu cầu có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng, còn đối với các doanh nghiệp đã thành lập trước năm 2014 và đang hoạt động với vốn pháp định 6 tỷ đồng thì sẽ phải bổ sung vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng trước ngày 1/7/2016.

Thứ hai, căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định về xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Theo quy định trên, mức vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định. Doanh nghiệp không bắt buộc phải xin văn bản xác nhận tài khoản của Ngân hàng để chứng minh vốn pháp định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan