Vốn pháp định áp dụng cho doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất

Nội dung bài viết

Căn cứ vào điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông thì:

Doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông và thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thì vốn pháp định là 5 tỷ đồng.
Trong trường hợp doanh nghiệp thiết lập mạng trong phạm vi khu vực, vốn pháp định là 30 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc thì vốn pháp định là 100 tỷ VNĐ
Điều 19, Nghị định 25/2011/NĐ-CP, ngày 06/04/2011, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định.

Phạm vi khu vực từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phạm vi toàn quốc trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông thì quy định như sau:

Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực: 100 tỷ đồng

Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc: 300 tỷ đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan