Việt Nam hiện tại có bao nhiêu luật sư?

Nội dung bài viết

Tăng cường đội ngũ Luật sư đã trở thành một ưu tiên hàng đầu trong những năm gần đây đối với nghề Luật sư tại Việt Nam. Năm 2022, số lượng luật sư đã đạt tới 17.317 với thêm 1000 luật sư/ năm là sự phát triển rất lớn trong ngành luật. Cùng Công ty luật SBLAW tìm hiểu 1 số thông tin dưới đây.

Ngành nghề luật sư đang có sự phát triển nhảy vọt

Trong năm 2022, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cấp 1.069 thẻ Luật sư mới. Nhờ đó nâng tổng số Luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam lên 17.317 luật sư. Sau khi loại bỏ số lượng Luật sư đã xin nghỉ hưu, chuyển ngành, hoặc bị gỡ tên ra khỏi danh sách, sự gia tăng so với năm 2021 là 970 Luật sư. Trong hơn 10 năm qua, tính trung bình mỗi năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng gần 1.000 Luật sư.

Đây là kết quả của sự phát triển về số lượng Luật sư, được thúc đẩy bằng cách Liên đoàn Luật sư Việt Nam cùng với các Đoàn Luật sư và các tổ chức nghề nghiệp Luật sư làm việc cùng nhau. Đây cũng thể hiện vai trò quan trọng của các Luật sư trong việc hướng dẫn người mới vào nghề và tham gia vào việc kiểm tra kết quả cho những người mới tham gia nghề Luật sư. Sự đóng góp quan trọng của Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư, Ban Thường trực, Ban Thường vụ của Liên đoàn, cùng với các ủy ban và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng không thể bị xem nhẹ.

Tính đến năm 2022 Việt Nam có 17317 luật sư
Tính đến năm 2022 Việt Nam có 17317 luật sư

Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển luật sư

Liên đoàn Luật sư Việt Nam không chỉ tiến hành công việc đào tạo và phát triển cán bộ Luật sư, mà còn thực hiện một cách toàn diện công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của họ. Chúng tôi xem xét và giải quyết kịp thời mọi khiếu nại và tố cáo liên quan đến các vấn đề của Luật sư, với tư duy bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Đồng thời, chúng tôi cũng không quên nhiệm vụ kiên quyết giáo dục và cùng với đó là xử lý kỷ luật những Luật sư vi phạm hoặc tái phạm, những người không tuân thủ Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam khi họ cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

Điều này nhằm bảo đảm rằng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan trong các mối quan hệ pháp lý không bị xâm phạm. Chúng tôi hi vọng rằng việc này sẽ góp phần vào quá trình răn đe, phòng ngừa và giáo dục trong việc xử lý những vấn đề và vi phạm của Luật sư trong quá trình họ thực hiện công việc nghề nghiệp của mình.

Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển luật sư
Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển luật sư

Việt Nam hiện tại có bao nhiêu luật sư?

Trong thập kỷ qua, trung bình mỗi năm, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 1.000 Luật sư mới trở thành các thành viên của họ. Đến ngày 31/12/2022, tổng số Luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lên đến 17.317 Luật sư.

Liên đoàn luật sư Việt Nam cho rằng ngoài việc tín hiệu đáng mừng khi số lượng luật sư hiện tại đã là 17.317 người nhưng vẫn phải luôn nâng cao chất lượng và đạo đức của nghề luật này.

Trong năm 2022, mặc dù vẫn còn tiếp tục xuất hiện một số vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong nghề Luật sư, nhưng tổng thể, có thể thấy rằng sự ý thức về tuân thủ các quy định pháp luật và quy tắc đạo đức của Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam đã tăng cao đối với các Luật sư khi họ hoạt động nghề nghiệp.

Việt Nam hiện tại có bao nhiêu luật sư
Việt Nam hiện tại có bao nhiêu luật sư

Điều này đã làm tăng niềm tin của khách hàng và cộng đồng vào đội ngũ Luật sư và nghề Luật sư nói chung. Chất lượng của đội ngũ Luật sư đã được cải thiện qua việc triển khai đồng bộ công tác kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư, bồi dưỡng, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghề nghiệp Luật sư và xử lý kỷ luật nếu cần.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan