VIÊN CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO NHƯNG VỀ MUỐN NGHỈ VIỆC THÌ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM GÌ?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã trả lời trên Truyền hình Quốc hội trong Chương trình Hiểu Đúng - Làm Đúng về trường hợp viên chức được cử đi đào tạo nhưng về lại muốn nghỉ việc. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Tình huống: Anh Trọng chồng chị Thu được cơ quan cử đi nước ngoài nghiên cứu và học tập bằng kinh phí của cơ quan. Tuy nhiên sau khi về nước, anh Trọng được một công ty khác chào mời với mức lương gấp 5 lần mức lương hiện tại. Anh Trọng muốn xin nghỉ việc nhưng cơ quan kiên quyết không cho anh nghỉ và bắt anh bồi thường nếu tự ý nghỉ việc. Anh Trọng hoang mang quá nên đã cùng chị Thu đến gặp luật sư xin tư vấn.

Luật sư tư vấn:

Khoản 3 Điều 35 Luật Viên chức 2010 quy định về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:

“3. Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo như sau:

" 2. Điều kiện để viên chức được cử đi đào tạo:

a) Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của viên chức;
b) Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hải quan nghề nghiệp tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo”.

Theo đó, để được cử đi đào tạo, đựơc trả lương, học phí trong thời gian học, bạn phải đáp ứng điều kiện nêu trên. Nếu bạn xin nghỉ việc khi chưa đủ thời gian công tác sau đào tạo thì bạn vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, thuộc trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo.

"c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này”.

Khoản 2 và Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế”.

Như vậy, nếu bạn thôi việc khi chưa làm đủ thời gian đã cam kết thì sẽ phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định. Đơn vị có thể chưa giải quyết thôi việc cho bạn nếu chưa bố trí được người thay thế.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan