SBLW trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW về vấn đề Xin Giấy phép biểu diễn cho nghệ sỹ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn, mời quý vị đón xem tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn