Mời Quý vị xem phần trả lời phỏng vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà về chiến lược quốc gia sở hữu trí tuệ của Việt Nam.


 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn