Trộm gỗ sưa trên phố bị xử lý thế nào? là phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà trong tiểu phẩm Hiểu đúng làm đúng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn