Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã chia sẻ trên kênh truyền hình quốc hội về Trách nhiệm của ngân hàng khi khách hàng mất tiền.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn