Thông qua tiểu phẩm Hiểu đúng làm đúng kênh Truyền hình quóc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW tư vấn về tôi vô ý gây hậu quả chết người.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn