Trong chương trình luật sư của bạn kênh Netviet, luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ tư vấn về thủ tục đi nước ngoài theo diện bảo lãnh.

Mời các bạn đón xem.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn