Trong bản tin tài chính kinh doanh ngày 4 tháng 9 năm 2019, luật sư Nguyễn Thanh Hà có bàn luận về chủ đề cho vay ngang hàng, mời các bạn xem nội dung tại đây.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn